Web sitemize hoşgeldiniz, 11 Ağustos 2022
Beğen 3

Yrd.Doç.Dr. Şamil MUTLU

Ad Soyad : Şamil MUTLU
Doğum Tarihi : 1966
Ölüm Tarihi :
Yaşadığı Şehir : İstanbul
Mesleği : Edebiyatçı
Telefon : 0212 4555700
Yrd.Doç.Dr. Şamil MUTLU

1966 yılında Gümüşhane’de doğdu. İilk ve orta öğretimden sonra 1985-1989 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünü bitirdi. 1989-1992 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Mehmed Dâniş Bey Hayatı ve Eserleri adlı çalışma ile Master derecesini aldı. Halen aynı Enstitüde “II.Meşrutiyet Devri’nde Eğitim ve Okullar” adlı Doktora çalışmasını sürdürmektedir.

 

Üniversite:
Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 1985-1989
Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi 1989-1992
Doktora: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi 1992-2000
Çalıştığı Kurumlar
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı 1990.
Akademik Yükseltilme ve Atanmalar:
Araştırma Görevlisi: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
1990-2003.
Yardımcı Doçent: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi
2003-
Doçent:
Profesör:
Yurtdışı Burslar – Araştırmalar – Misafir Öğretim Üyeliği
Ödüller
YAYINLAR
A. KİTAPLAR
Mehmed Dâniş Bey ve Eserleri: Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılışı ve II. Mahmud’un Edirne
Seyahati. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay. İstanbul 1994.
Osmanlı Devleti’nde Misyoner Okulları, İstanbul 2005. (1. ve 2. Baskı)
B. EDİTÖRLÜK YAPILAN KİTAPLAR VE DERGİLER
C. REDAKSİYONU YAPILAN YAYINLAR
D. MAKALELER “II. Meşrutiyet Devri’nde İstatistik Bilgileriyle Eğitim”, Belgeler, XVII/21, Ankara 1997,
s.127-143.
“Mehmed Daniş Bey” TDV İslam Ansiklopedisi, c.28, Ankara 2003, s.450-451.
“Safiyye Sultanzade Mehmed Daniş”, Historians Of The Ottoman Empire, Osmanlı
Tarihçileri, Harvard Üniversitesi Projesi, www.ottomanhistorians.com, Ocak 2006.
“Osmanlı Döneminde Karadeniz Bölgesi’nde Misyoner Okulları”, Karadeniz Tarihi
Sempozyumu, Trabzon 2007, s.693-700.
“Kırım Savaşı’nın Görsel Yönü”, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris
Antlaşması (1853-1856), İstanbul 2007, s.255-284.
“20. Asrın Başlarında Kosova, Manastır, Selanik Vilayetlerinde Rum Bulgar Kilise ve
Mektep Anlaşmazlıkları”, International Symposium “We Established Bridges To The
Balkans” Uluslararası Sempozyum “Köprüler Kurduk Balkanlara”, İstanbul 2008, s.143-153.
“Eminönü’ne Bir İmparatorun Seyahati ve Etkileri (II. Wilhelm)”, 3. Uluslararası Tarihi
Yarımada Sempozyumu Tebliğler Kitabı, İstanbul 2008, s.289-291.
“Yeniçeri Ocağı’nın Kaldırılışına Dair Yeni Bazı Tespitler”, Eskiçağ’dan Modern Çağ’a
Ordular –Oluşum, Teşkilat ve İşlev”, İstanbul 2008, s.411-421.
“Beyrut Vilayeti’nde Amerikan Misyoner Okulları ve Suriye Protestan Koleji”, Tarih Dergisi,
Prof. Dr. Ali İhsan Gencer Hatıra Sayısı, Sayı 46, İstanbul 2009, s.107-128.
“Osmanlının Son Döneminde Öğretmenlerin Ekonomik Durumlarına Dair Bazı Tespitler”,
Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı, İstanbul 2009, s.275-289.
“Lorando-Tubini Alacakları Meselesi ve 1901 Tarihli Türk-Fransız Anlaşması”, Kanuni’den
Günümüze Türk-Fransız Münasebetleri, İstanbul 2012, s. 213-236.E. ELEŞTİRİ
F. KİTAP TANITIMI
G. KİTAP ÇEVİRİLERİ
H. DEVAM EDEN YAYINLAR ve PROJELER
I. PANEL
Osmanlı İmparatorluğu’nda Katolik Misyonerler, Bilim ve Sanat Vakfı Bülten, Sayı: 80-Yıl:
2012.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.