Gümüşhane Biyografi Sitemize Hoşgeldiniz, 23 Nisan 2024
Beğen 13

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

1964 yılında Gümüşhane’de doğdu. 1982 Kelkit İmam-Hatip Lisesi, 1986 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü mezunu. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde iletişim alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

 

1987 – 1994 yılları arasında Başbakanlık uzman yardımcılığı ve 1994 – 2002 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 2002’den bu yana da Erciyes Üniversitesi’nde görev yapmakta..

 

Birçok kitap, kitap içinde bölüm, ulusal ve uluslararası makale gibi yayınların yanı sıra 1994’ten bu tarafa çalıştığım üniversitelerin birçok kademelerinde akademik ve idari görevlerde bulundu. Erciyes Üniversitesinin senato ve yönetim kurulu üyelikleri, fakülte yönetim ve kurul üyelikleri, dekanlık, dekan yardımcılıkları ve bölüm başkanlıkları gibi idari görevlerin yanı sıra radyo-televizyon ve gazete altyapısı kurma görevlerini yürüttü.

 

Ayrıca, Üniversitelerarası Kurul İletişim Bilimleri Doçentlik Alt Komisyonu, Üniversitelerarası Kurul Gazetecilik ve Enformasyon Temel Alan Çalışma Gurubu ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi üyeliklerinde bulundu.

 

Halihazırda birçok ulusal ve uluslararası dergilerin bilim kurulu üyeliği görevlerinin yanında, AB Proje yürütücülüğü, UNESCO 27. Dönem Genel Kurul Üyeliği, Medya ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanlığı, ERÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği ve Vekil Rektörlük görevlerini yürütmektedir.

 

Evli ve 5 çocuk babasıdır.

 

Kaynak: http://kultursanattarihedebiyat.com/prof-dr-hamza-cakir/

 

Prof.Dr. Hasan ÇAKIR’ın yayımlanmış eserleri;

 DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Çakir H., Koçer M., Aydin H., “Medya Okuryazarlığını Alan Ve Almayan İlköğretim Öğrencilerinin Medya İzleme Davranışlarındaki Farklılıkların Belirlenmesi”, Selçuk İletişim, no.3, ss.—, 2012
Çakir H., “Ii. Meşrutiyete Kadar Osmanlı’Da Basın-İktidar İlişkileri”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 2011
Çakir H., Koçer M., Aydin H., “An Empirical Research On The Media Viewing Habits Of Elementary Schoolchildren Who Took Media Literacy Courses”, NWSA, no.-, pp.—, 2011
Çakir H., Davulcu E., “The Representatıon Of Act Numbered 212 In Prınt Pres”, NWSA, no.4C0027, pp.—, 2010
Çakir H., Yavalar D.E., “Yönetici Ve Çalışanlar Perspektifinde Kocaeli Medyası Ve Sorunları”, ERÜ İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 2009
Çakir H., Güllü K., Koçer M., Tanyeri E., “Evaluatıon Of The Local Newspapers In Kayserı By The Readers And A Survey To Determıne The Readıng Habıts Of The People In Kayserı”, NWSA, no.4C0001, pp.—, 2009
Çakir H., “Geleneksel Gazetecilik Karşısında İnternet Gazeteciliği”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.—, 2007
Çakir H., “Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen’In Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği Tepkiler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.—, 2006
Çakir H., “Türkiye Ve İngiltere’De Tv Yayıncılığında Pornografi Ve Sansür”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 2006
Çakir H., “Tezkere Dönemi Ve Sonrası Türk-Abd İlişkilerinin Medyada Temsili”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.—, 2006
Çakir H., “Düzenleyici Kurullar Olarak Rtük Ve Csa”, KİLAD, ss.—, 2006
Çakir H., Topçu H., “Bir İletişim Dili Olarak İnternet”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.—, 2005
Çakir H., “Televizyonun Zararlı Yayınları Karşısında Çocukların Korunmalarına Yönelik Yasal Düzenlemeler”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 2004
Çakir H., “Türkçe Basında İlk “Marka” Rekabeti”, ”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.—, 2004
Çakir H., “Takrir-I Sükun Mağduru Bir Taşra Gazetesi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 2002
Çakir H., “Radyo Yapımcılığında Kurgu”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 2002
Çakir H., “Basın Yoluyla Osmanlı’Da Tüketim Toplumu Yaratma Çabaları”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 1999
Çakir H., “Osmanlıca Olarak Çıkan Sinema Dergileri”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 1997
Çakir H., “Türkiye’De Serbest Gazeteciliğe Adım: Yarı Özel Gazete Ceride-I Havadis”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.—, 1997
Çakir H., “Türkiye’De Reklamın Tarihçesi”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.-, ss.—, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çakir H., “İlk Dönem Basın Reklamlarıyla Osmanlı’Da Tüketim Toplumu Yaratma Çabaları”, Osmanlı Basın Yaşamı Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, – , ss.–
Çakir H., Koçer M., Aydin H., “An Empirical Research On Media Viewing Habits Of Elementary Schoolchildren Who Took Media Literacy Courses: The Kayseri Example”, Communication in the Millennium, San Diego/California, ABD, 22-25 Mayıs 2011, pp.—
Çakir H., “Türkiye’De İletişim Eğitimi”, Ulusal İletişim Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Nisan 2010, ss.—
Çakir H., Yavalar D.E., “Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen’In Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği Tepkiler”, Gülmenin Arkeolojisi ve Medya-Mizah Olgusu, ERZURUM, TÜRKIYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.—
Çakir H., Devran Y., “The Turkish Media Coverage Of The Invasion Of Gaza By Israel”, Fifth International Conference, School of Oriental&African Studies (SOAS), Londra, INGILTERE, 20-20 Haziran 2009, pp.—
Çakir H., “Media, Reflector Of Diverse Cultures Or Producer Of Global Culture?”, “, I. International Symposium On Communıcatıon And Medıa Studıes İn The Process Of Socıal And Cultural Interactıon, Bişkek, KIRGIZISTAN, 8-10 Haziran 2005, pp.—
Çakir H., “Ottoman-Non Turkısh Press Relations İn The Light Of Official Documents”, Communication in the Millennium: A Dialogue Between Turkish and American Scholars, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Mart 2004, pp.—
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakir H., Ed., “Türkan Şoray Deyince”, Palet, KONYA, 2013
Çakir H., Ed., “Öfke Ve Tutkunun Yönetmen Metin Erksan”, Palet, KONYA, 2013
Çakir H., Aydin H., Ed., “Tarih İçinde Kayseri Basını”, Palet, KONYA, 2012
Aydin H., Çakir H., “Ii. Meşrutiyet Dönemi Basın Sansürü”, İkinci Meşrutiyet Devrinde Basın ve Siyaset , Aydın H., Çakır H., Ed., Palet, Konya, ss.—, 2010
Çakir H., “Osmanlı Dönemi Basın-Siyaset İlişkilerinde Şantaj, Rüşvet Ve Ödenekler”, Medya ve Siyaset İlişkileri Üzerine , Damlapınar Z., Ed., Turhan, Ankara, ss.—, 2008
Çakir H., “Gazeteciliğe Giriş”, tablet, KONYA, 2007 (Özet)
Çakir H., “Tüm Yönleriyle Radyo”, Siyasal Yayınevi, ANKARA, 2005 (Özet)
Çakir H., “Medya Ve Etik”, Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Ed., Eğitim, Konya, ss.129-141, 2004
Çakir H., “Sayısal Televizyon Yayıncılığı”, Medyada Yeni Yaklaşımlar, Metin Işık, Ed., Eğitim, Konya, ss.35-67, 2004
Varinli İ., Yerlikaya İ., Erdem E., Çakir H., Güllü K., “Kayseri İli Merkezindeki Seçmenlerin Milletvekili ve Siyasi Parti Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler”, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, KAYSERİ, 2002
Çakir H., “Osmanlıda Basın-Iktidar Ilişkileri”, Siyasal yayınevi, ANKARA, 2002 (Özet)
Çakir H., Ed., “Kayseri İli Merkezindeki Seçmenlerin Milletvekili Ve Siyasi Parti Tercihlerinde Etkili Olan Faktörler”, Erciyes Üniv. İletişim Fakültesi Yayınları, KAYSERİ, 2002
Çakir H., “Osmanlı Basınında Reklam”, Elit reklamcılık, ANKARA, 1997 (Özet)
Çakir H., Akbaba Ş., “Ortadoğu Ve Kara Afrika Ülkelerinde Radyo Ve Televizyon Yayınları”, Uluslararası İletişim , Öngören G., Ed., Der, İstanbul, ss.—, 1995
Çakir H., Demir İ. , Yıldırım O.H., “Musul-Kerkük İle İlgili Arşiv Belgeleri (1525-1919)”, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, ANKARA, 1993
Çakir H., Demir İ. , Yıldırım O.H., “Bosna-Hersek İle İlgili Arşiv Belgeleri (1516-1919)”, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, ANKARA, 1992
Çakir H., Demir İ. , Yıldırım O.H., “Osmanlı Devleti İle Azerbaycan Türk Hanlıkları Arasındaki Münasebetlere Dair Arşiv Belgeleri”, TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, ANKARA, 1992
DİĞER YAYINLAR
Çakir H., “Kültürel Unsur Tartışması Şizofreniktir”, Diger, ss.-, 2010
Çakir H., “Medyanın Ekonomisi/Ekonominin Medyası”, Diger, ss.-, 2010
Çakir H., “Türkiye’De Özel Radyoculuğun Dünü, Bugünü”, Diger, ss.-, 2010
Çakir H., “Yerel Gazetelerin Sorunları”, Diger, ss.-, 2006
Çakir H., ““Uluslararası Haberleşme Düzeni Ve Türkiye’Nin Haberde Dışa Bağımlılığı-Iii”, Diger, ss.-, 2000
Çakir H., “Uydu Yayıncılığı-Ii”, Diger, ss.-, 2000
Çakir H., “Uydu Yayıncılığ-I”, Diger, ss.-, 2000
Çakir H., “Uluslararası Haberleşme Düzeni Ve Türkiye’Nin Haberde Dışa Bağımlılığı-Iv”, Diger, ss.-, 2000
Çakir H., “Uluslararası Haberleşme Düzeni Ve Türkiye’Nin Haberde Dışa Bağımlılığı-Ii”, Diger, ss.-, 2000
Çakir H., Yerlikaya İ., “The First Turkish Newspaper”, Diger, ss.-, 1999
Çakir H., “Uluslararası Haberleşme Düzeni Ve Türkiye’Nin Haberde Dışa Bağımlılığı-I”, Diger, ss.-, 1999
Çakir H., “Osmanlı’Da Tüketim Toplumu”, Diger, ss.-, 1999
Çakir H., “1920’Lerde Taşrada Sinema Hayatı”, Diger, ss.-, 1997
Çakir H., “İkdam’In Paris Muhabiri Ali Kemal’In Gözüyle 1900’Lerin Başında Avrupa Ve Türkiye’De Reklamcılık”, Diger, ss.-, 1997
Çakir H., “Osmanlı Pazarında Yerli Ve İthal Fes Savaşı”, Diger, ss.-, 1996
Çakir H., “Sultan Abdülmecit’Ten Van Halkına Teşekkürler”, Diger, ss.-, 1995

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz