Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Ekim 2021
Beğen 1

Prof.Dr. Kenan AYDIN

Ad Soyad : Kenan AYDIN
Doğum Tarihi : 27.12.1955
Ölüm Tarihi :
Yaşadığı Şehir : İstanbul
Mesleği : Akademisyen
Telefon :
Prof.Dr. Kenan AYDIN

 

27.12.1955 tarihinde Torul İlçesinde doğdu. Liseyi Gümüşhane Öğretmen Lisesi’nde (1970–1974), Lisans eğitimini TODAİE-Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, SİYO-Sevk ve İdare Yüksek Okulu’nda (1974–1979), Yüksek Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. (1985–1987) Doktora Eğitimini “Perakendecilik ve Departmanlı Mağaza Müşterilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri” tezi ile İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Siyaset Bölümü’nde tamamladı. (1989–1992) 1974–1977 yılları arasında İlkokul Öğretmenliği ve Yöneticiliği görevinde bulundu. GİMA’da Müfettişlik, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttükten sonra 01.04.1996 tarihi itibariyle üniversiteye intisap etmiştir. 07.12.2007 tarihinde Doçent ünvanı aldı. Daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde çalışmaya başlayan Aydın, 2001-2011 tarihleri arasında 10 yıl süreyle Kocaeli Üniversitesi’nde görev yaptı. 14 Şubat 2011 tarihinde de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. 2011 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığına atandı. Aydın, 07.03.2013 tarihi itibariyle de Profesörlük ünvanını alarak bu kadroya atanmıştır. 15.07.2013 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Dekan olarak atandı. Çok sayıda bilimsel çalışma ve yayınları, Ulusal ve Uluslararası Makaleleri, bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli sivil toplum örgütü ve derneklerde üye ve başkan olarak görev almaktadır. Aydın ayrıca GÜSİAD (Gümüşhaneli Sanayici ve İşadamları Derneği) Başkanlığı, GÜMÜP ve TEGA Danışma Kurulu Üyeliği gibi görevlerde de bulunmaktadır. Prof Dr Kenan Aydın; evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Bilimsel Çalışma ve Yayınlar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Aydın K., Say A. Tansu, Ustaahmetoğlu E. And Yamamoto G. T., “Attitudes Of Students Toward Country-Of-Origin and Auto Brand Images”, Serbian Journal Of Management, Volume 2 Number (2), 2007,

A2. Aydın, K., “Lifestyle and Comsumption Patterns of the Hereke People,” Rocznik Orientalistyczny, Vol.2 LVI, Fasc.2. (2003).

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Aydın, K., Say, T., “Development of Private Label in Turkey”  7th International Congress Marketing Trends, Venice, January 17-19 2008 (Venice-Paris Marketing), Universita Ca Foscari, Venezia/Italy. (Published in CDROM, ATTI DEL VI/CONGRESSO INT DS538307 Digital Sound) (2008)

B2. Aydın, K.,  Yamamoto G., Candan, B., “Mobilizing World: New Challenges For Advertising” The E-Business Review, Volume VIII,              (A Publication of The International Academy Of E-Business), 2008.

B3. Candan, B., Yamamoto G., Aydın, K., “Attitude Of Master’s Students, Through E-Learning Towards E-Learning” The E-Business Review, Volume VIII, (A Publication of The International Academy Of E-Business), 2008.

B4. Aydın K., ve Yamamoto G., “Service Quality Measurement For A Foundation University In Turkey”, Eirass (European Institute of Retailing and Services Studies) San Francisco Conference, San Francisco, ABD, June 29 – July2, 2007.

B5. Yamamoto G. ve Aydın K., “Supermarket Chains & Technology Usage in Turkey”, Eirass (European Institute of Retailing and Services Studies) San Francisco Conference, San Francisco, ABD, June 29 – July2, 2007.

B6.  Aydın, K., “Retail Market Strategy”, International Strategic Management Conference, June 23-25 2005, Kolin Hotel, Canakkale Onsekiz Mart University, Gebze Institute of Technology, Istanbul Commerce University, Çanakkale/Turkey,

B7. Aydın, K., “Regional Integration and Trade Blocs,” 1th International Silk Road Conference, Tbilisi, Georgia, 2003.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. Aydın, K., Candan B., “Kategori Yönetimi: Üretici, Perakendeci, Tüketici Odaklı”, Beta Yayım Dağıtım A.Ş., 2007.

C2. İslamoğlu H., Candan B., Hacıefendioğlu Ş., ve Aydın, K.,  “Hizmet Pazarlaması”, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2006.

C3. Aydın, K., “Perakende Yönetiminin Temelleri”, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara, 2005.

C4. Aydın, K., “Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler”, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara, 2003.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Aydın, K., “Hizmet İşletmelerinde Servqual Yöntemi ile Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Kocaeli’ndeki Seyahat İşletmelerinden Efe Tur Uygulaması”, Sosyal Siyaset Konferansları, 50.Kitabı, (2007)

D2. Aydın, K., “Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımı ve GSM Operatörü Tercihleri Üzerine Bir İnceleme,” Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:9 Sayı:1, (2004).

D3. Aydın, K. ve Özbek V., “Ailenin Seçmen Davranışları Üzerine Etkisi”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2004/2)

D4. Aydın, K., “Müşterilerin Perakendeci Markalara Karşı Tutumlarının Ölçülmesine İlişkin Bir Çalışma,” Süleyman Demirel Üniversitesi- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:8 Sayı:2, (2003).

D5. Aydın, K., “Siyasi Pazarlamada Alt Kültürlerin Etkisi: Kocaeli’nde Bir Alan Çalışması,” EKEV Akademi Dergisi, (2003)

D6. Aydın K., “Kocaeli’de Küçük Orta Boy İşletmelerin Üretim, Pazarlama, Finansman Sorunları ve Çözüm Önerileri,” Pazarlama Dünyası, Yıl:17 Sayı:2003-4, (2003)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Manyas, M., Aydın, K., Yamamoto G. T., “Perakende Ticaret Literatürü Üzerine Konusal Bir Bibliyografya Çalışması”, 12. Ulusal Pazarlama Kongresi, Sakarya, 2007.

E2. Aydın, K., Candan B., ve Aksulu A. H., “Seyahat İşletmelerinin 5 Yıldızlı Otelleri Konumlamaları (İstanbul İli Örneği)”, 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, İzmir, 2006.

F. Diğer Yayınlar :

Perakende Sektörünün Saygın Dergilerinden Market Dergisi ile Elektronik ortamda yayımlanan perakende.org sitesindeki makalelerden bazıları:

F1. Aydın K., “Simitçi ve Bakkallar Kayıt Dışı” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=340, 04.08.2006

F2. Aydın K., “Ekonomik Yapımız Dış Ticaret Açığı Üretiyor (II)” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=331, 25.07.2006

F3. Aydın K., “Ekonomik Yapımız Dış Ticaret Açığı Üretiyor (I)” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=315, 20.06.2006

F4. Aydın K., “Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı Ve Bir Değerlendirme” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=292, 24.04.2006

F5. Aydın K., “Perakende de Multimedya Kiosklar” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=267, 23.02.2006

F6. Aydın K., “Geleceğin Perakendeciliği” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=174, 19.10.2005

F7. Aydın K., “Perakende Satın Alma ve Satınalmacının Önemi” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=143, 14.09.2005

F8. Aydın K., “Ulusal Ve Uluslararası Pazarlarda Halkla İlişkiler” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=276, 10.06.2005

F9. Aydın K., “Kültür Şoku”
http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=40, 01.03.2005

F10. Aydın K., “Bir Fotoğraf/ Çin’ E Yabancı Sermaye Girişi Ve Hizmet Sunumu” http://www.perakende.org/yazar_yazi.aspx?id=30, 01.02.2005

F11.“Global/Küresel Pazarlama Kavramı” Market Dergisi, (2001)

F12. “Türkiye ve Dünyada Hayvancılık” Market Dergisi, (2000)

F13. “Avrupa Oyuncak Pazarı” Market Dergisi, (2000)

F14. “Tatmin Yeterli Mi?” Market Dergisi, (1998)

F15. “Teknoloji ve Globalleşme” Market Dergisi, (2001)

Yönetilen Yüksek Lisans Tez ve Projeleri:

Taşova, E., Örgütsel Satınalma Davranışları İçerisinde Endüstriyel Satın Almaların İncelenmesi ve Arçelik Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tez)

San, T., “Perakende Sektöründe Fiyatlandırma ve Bir Örnek Olay”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tez)

Manyas, M. “Dünya Perakende Ticaret Literatürü Üzerine Konusal Bibliyografya Çalışması”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Erarslan S. O., Kişisel Satış Süreci ve Bu Sürecin Sunumundaki tekniklerin Karşılaştırılması ve bir uygulama, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tez)

Toklu, İ.T., “Marka Algılaması ve Örnek Uygulama” Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Doğan A., “Avrupa Birliği Sürecinde Semt Pazarları ve Türkiye’de Örnek Uygulamalar”, Kocaeli Üniversitesi, 2007. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Süzen, A.İ., “Malzeme İhtiyaç Planlaması, Üretim Kaynakları Planlaması, İşletme Kaynakları Planlaması (MRP, MRPII, ERP) ve Tırsan’da ABC Analizi Uygulaması”, Kocaeli Üniversitesi, 2007, (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Çeşme, R., “Uluslar arası Pazarlamada Dağıtım Kanalları ve Plastik Ambalaj Sektöründe Örnek Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, 2007, (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Alpay H., “Perakendecilikte Mağaza Yer Seçimi ve Kocaeli’nde Örnek Bir Uygulama”, Kocaeli Üniversitesi, 2006. (Tez)

Öztekin H.A. “Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Sabiha Gökçen Havaalanında Servqual Uygulaması”, Kocaeli Üniversitesi, 2005 (Tez)

Aksulu A.H., “Marka konumlandırma: (Seyahat Acentelerinin konaklama İşletmelerini Algılamalarına İlişkin Bir Araştırma)”, Kocaeli Üniversitesi, 2005 (Tez)

Gülbay M., “Ambalajda Tüketici Davranışlarını Etkileyen Estetik Ögelerin İncelenmesi”, Kocaeli Üniversitesi, 2005. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

ESAD D.N., “Elektronik Ticaret ve İşletmeden İşletmeye Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi, 2004. (Tez)

AKBULUT O., “ISO 9001,2000 Kalite Yönetim Sisteminin Pazarlama Departmanında Uygulanması ve Çelik Halat Örneği”, Kocaeli Üniversitesi, 2004 (Tez)

Çiftçi Ö., “Uluslararası Pazarlamada Pazarlama Bileşenlerine Kültürel Etkiler”, Kocaeli Üniversitesi, 2004. (Tezsiz Yüksek Lisans için Proje)

Özbek, V., “Siyasi Pazarlamada Ailenin Etkisi”, Kocaeli Üniversitesi, 2003 (Tez)

Pekmezcan, Y.,  “Değişim ve Organizasyon (Doğtaş’ta Bir İnceleme)”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 1999.  (Tez)

 

Verdiği Dersler

 

Lisans Y.Lisans Doktora G.Bilge MYO Erasmus
UluslararasıPazarlama Profesyonel Satışçılık Perakende Yönetimi Reklamcılık Case Studies
Satış Gücü Yönetimi Pazarlamanın Güncel Sorunları (Örnek Olay) Müzakere Teknikleri Pazarlama İlkeleri InternationalBusinessÇalışma Ekonomisi  ve Endüstri İlişkileri(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Hizmet Pazarlaması İşletme DenetimiGümüşhane Haberlerimize Gözatın


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.