Gümüşhane Biyografi Sitemize Hoşgeldiniz, 14 Temmuz 2024
Beğen 4

Prof Dr Utkan KOCATÜRK

Prof Dr Utkan KOCATÜRK

1937 yılında Gümüşhane’de doğdu. Babası Yedi meşalecilerden meşhur edebiyatçı Vasfi Mahir Kocatürk, annesi Nezahat hanımdır. İlkokulu İzmir’de, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara’da tamamlayan Prof. Dr. Utkan Kocatürk, 1961 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1967’de tıp uzmanı olan merhum hocamız, 1973’de doçent, 1979’da profesör unvanlarını aldı. Bir süre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı.

Prof. Dr. Utkan Kocatürk, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Kürsü başkanlığı ve aynı üniversitede kurulan “Atatürk Devrimleri Enstitüsü’nde müdürlük yaptı. Erzurum’da tıp camiasında ciddiyeti, itibarı, zekâsı ve öğrencilerini yetiştirmedeki başarıları nedeniyle çok sevilen Kocatürk, 15 Ekim 1981’de Erzurum’dan Danışma Meclisi üyeliğine seçildi.
1983 yılında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’na atanarak kurucu başkan olan Prof. Dr. Utkan Kocatürk, başkanlığı süresinde kurumun gelişmesi için büyük katkılar sağlamıştır.
Atatürk Araştırma Merkezimizin kurucu başkanı olan hocamız, Şevket Rado’nun yönettiği Hayat Mecmuası belge ve fotoğraf koleksiyonunu Kurum’a kazandırarak kurum belge arşivinin temelini atan isim olmuştur.

Prof. Dr. Utkan Kocatürk, 14 Ekim 1993 tarihinde Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından ayrılmıştır.

Prof. Dr. Utkan Kocatürk 01.01.1992 – 19.07.1993 tarihleri arasında daAtatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı olarak  görev yapmıştır.

12.03.2011 tarihinde vefat etmiştir.

ESERLERİ
Çok sayıda bilimsel makalesi yayınlanan Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK’ün büyük bir kısmı kurucu başkanı olduğu Atatürk Araştırma Merkezi’nde basılan başlıca eserleri şunlardır:
Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara   (1969, 1971, 1984, 1999)
Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi Ankara 1999,
Atatürk Çizgisinde Geçmişten Geleceğe, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2005.
Atatürk ve Yakın tarihimize İlişkin Görüşmeler, Araştırmalar, Belgeler,(İsmet İnönü, Celal Bayar, Necmettin Sahir Sılan, Cevat Dursunoğlu, Hikmet Bayur, Emin Erişirgil, N.Reşat Belger, Behçet Kemal Çağlar gibi Atatürk ‘ün yakınında yer alan isimlerle yapılan mülakatlar, belge neşirleri ve ilmi makalelerinin yer aldığı çok değerli bir başvuru kaynağıdır.)
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1983 ve 1988
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri; Tamim ve Telgraflar V, Ankara 1971.(Sadi Borak ile birlikte)
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: Türk İnkılâbının Hazırlık Dönemi ve Türk İstiklal Savaşı: Gülnihal Bozkurt, İhsan Güneş, Yahya Akyüz ile birlikte, Ankara 2007.
Atatürk’ün Hatıra Defterlerine Yazdıkları, Ankara 1971.
Atatürk’ün Toplanmamış Telgrafları, Ankara 1971.
Atatürk’ün Sohbetleri, Ankara 1971.
Atatürk’ün Yazdırdıkları, Ankara 1971.
Tıp Kitapları:  Tıp Terimleri El Sözlüğü; Çağdaş Tıp Öğretiminde Geçen 10000 Temel Terim. İngilizce Latince, Grekçe Tıp Terimlerinin Dilimizdeki Açıklamalı Karşılıkları, Ankara 2006.
Açıklamalı Tıp Terimleri Sözlüğü, İstanbul 2005.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz