Gümüşhane Biyografi Sitemize Hoşgeldiniz, 16 Haziran 2024
Beğen 4

Veysel Rıza ZARBUN

Veysel Rıza ZARBUN

13.04.1871 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. Osman Efendi-zade Osman Nuri Bey’in oğludur. Annesi Şerife Hanımdır. Rüştiye ve Hususi İdare mezunudur. Gümüşhane Liva Tahrirat Müdürü iken 1914’te Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na İttihat ve Terakki Fırkası’nın adayı olarak Gümüşhane’den milletvekili seçildi. Osmanlı Mebusan Meclisi Üçüncü Dönem (15 Şubat 1913–21 Aralık 1918) Gümüşhane Milletvekili olarak meclise girmiştir.
Ocak 1919’da memleketine döndü. 6 Nisan 1920’de Birinci TBMM’ye Gümüşhane’den milletvekili seçildi. 23 Ekim 1920’de Gümüşhane Mutasarrıflığına atandığından milletvekilliğinden istifa etmiş sayıldı. Trabzon ve Gümüşhane’de Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kurucularındandır. Birçok memuriyetlerde bulundu. Suriye tarafında yüksek dereceli maliyeci olarak görev yaptı. Buradan Osmanlı Meclisi Mebusan’a Gümüşhane’yi temsilen gıyaben seçilmiş ve Gümüşhane’ye geldiğinde Gümüşhane’de ticaretle uğraşan kardeşi Hacı Mehmet’e “Senin devletle ticaretin var ben mebus gidemem” deyince Hacı Mehmet devletle olan ticaretini keser ve mebusluğu kabul eder.
Gümüşhane Süleymaniye Mahallesi’nde Rüştiye Mektebi’nde Hüsn-ü Hat dersleri verdi. Mebusluktan istifa ederek Cumhuriyetten önce Gümüşhane’nin son mutasarrıflığını yapar. Tekrar ikinci dönemde Gümüşhane Milletvekili seçilir ancak ömrü vefa etmeyerek 53 yaşında vapurla İstanbul’a giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 18.10.1924 tarihinde vefat etti. Mezarı Fatih Camii bahçesindedir. Veysel Rıza Zarbun Zarife Hanımla evliliğinden dört kızı ve bir oğlu vardı.
Oğlu Sami Zarbun müteahhitlik ve Gümüşhane Belediye Başkanlığı yapmıştır. Kızları Saadet, Asiye ve Zehra Hanımdır. Daha sonra ailesi “Zarbun” soyadını aldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz