Gümüşhane Biyografi Sitemize Hoşgeldiniz, 13 Temmuz 2024
Beğen 3

Prof Dr Ayla SAN

Prof Dr Ayla SAN

10.04.1943 tarihinde Gümüşhane de doğan Ayla San  orta ve lise eğitimini Gümüşhane’de tamamlamıştır. 1961’de Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne derece ile girerek, 1967 de aynı fakülteden mezun oldu. Yine aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniğinde ihtisasa başladı. 6 Haziran 1972’de “Böbrek Hastalıklarında Serum ve İdrar Osmolalite Değişiklikleri” tez konusu ile ihtisas aldı. 1 Şubat 1973’te Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Kliniği Nefroloji bölümünü kurmak üzere naklen atandı.

 

1974-1976 yılları arasında 8 ay İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji bölümünde eğitim gördü. 1975 yılında ilk hemodiyaliz uygulamasını gerçekleştirdi. 1978 yılında “Kronik Böbrek Yetersizliğinde “Yükselen Myoinositol Seviyeleri ile Periferik Nöropatinin Oluşumu Arasındaki İlişki ve Deneysel Nöropati” tez konusu ile Doçent oldu. 1980 yılında “Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfı’nı kurdu. 1981-1982 yılları arasında 5 ay Miami Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji bölümünde ziyaretçi araştırmacı olarak çalıştı. Kasım 1982’de Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığına atandı. 1983’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Kronik Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD)” tez konusu ile nefroloji ihtisas sınavına girerek nefroloji uzmanı oldu.

 

1984 yılında, vakıf aracılığı ile Avrupa standartlarına uygun modern bir diyaliz merkezini hizmete açtı. 3-7 Eylül 1985 tarihleri arasında 2. Nefroloji Kongresi, kendisinin başkanlığında  tertiplenmiş ve uzun süreden beri yapılamayan Nefroloji kongrelerinden 2.’si gerçekleştirilmiştir. 1986 yılında, bu kongrenin kitabını bastırmıştır. 1987 Şubat ayında, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı oldu. EDTA-ERA (European Dialysis and Translant-European Renal Association) 1979, ISN (Internatıonal Socıety of Nefrology) 1981, International Society of Peritoneal Dialysis 1986-1989, 1998, M.E.S.O.T. (Middle East Socıety For Transplantation) 1989-1997üye olmuştur. American Asssociation for the Advancement of Science (1992-1994) üyesi olmuştur Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği (1997) ve Türk Nefroloji Derneğine (1973) üye  olan SAN bu derneklerde yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Yurt dışı ve yurt içi nefroloji ve diyaliz dalında çok sayıda kongrelere katılmış olup, 150’i aşkın makaleleri, 26’yı aşkın nefroloji ders teksirleri ,kitapçıkları ve 5 kitabı vardır. 36 panel ve konferanslara konuşmacı olarak katılmış olup, 110 yurt içi ve 46 yurt dışı kongreye iştirak çok sayıda da oturum başkanı olarak panel ve konferanslar  idare etmiştir.

 

1986-1987 ders yılında, böbrek hastalıkları konusunda, hastane çapında yapılan dahili tıp bilimleri eğitim toplantılarının moderatörlüğünü yapmıştır. Ayrıca, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu yönetim kurulu üyeliklerini de yapılmıştır. 1979-1987 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Bülteni, yazı kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Çeşitli dergilerde mecmuaların nefroloji danışmanlığını yürütmüştür

 

Dr. Ayla SAN’ın Profesörlüğe ataması 2547 sayılı kanunun 26. Maddesi ile öğretim üyeliğine yükseltilme ve atama yönetmeliğinin 21.maddesi 1. Fıkrası uyarınca Y.Ö.K. kurulunun 7.10.1988 toplantısında karar verilmiştir.

 

Renal biyobside klinikte ilk kez 1976 yılında tarafından uygulanmaya başlanmış olup 1989 yılında da ultrason eşliğinde yine tarafından yapılmaya başlanmıştır.

 

1990 yılında, Japonya (JICA) bursu kazanarak Tokyo’da Japonca Intensive lisan kursuna katıldıktan sonra 15 Ocak 1991 tarihine kadar Osaka National Cardiovascular Center’de Transplantasyon üzerine eğitim görmüştür.

Vakıf tarafından, 06.12.1993’te Nefroloji ve Hipertansiyon Polikliniği hizmete açılmıştır. Uzun süreden beri Türk Nefroloji Derneği Doğu Bölgesi sorumluluğunu yapan SAN, 1993’den 2002 yılına kadar Sağlık Bakanlığı Diyaliz Bilim Kurulu üyeliği, Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği de yapmış olan SAN, Doğu Bölgesi Sorumluluğunu da 1996 yılına kadar yürütmüştür.

14-19 Şubat 1995’de Boston’da, Brenner’in düzenlediği Harward Üniversitesi’nin Nefroloji kursuna katılmıştır.

1980 yılında kurmuş olduğu “Atatürk  Üniversitesi Tıp Fakültesi Kronik Böbrek Hastalıkları Tedavi Vakfının” ismini “Anadolu Böbrek Vakfı” ismi ile değiştirerek merkezini (1996) yılında Ankara’ya almıştır ve vakıf bünyesinde “Sağlık, Eğitim, Araştırma Merkezi” kurmuştur. “Ülkemizde Dünden Bugüne Diyaliz” (1998) ve “Ülkemizde Diyaliz ve Transplantasyon” (2000) adlı kitapları yayınlamıştır. Türk Nefroloji Tarihi (2002) yılında tamamlayarak basılmıştır. Şimdide yurt dışından Türkçe olarak bile talep gelmesi üzerine  kitabın özetini İngilizce olarak kitapçık olarak yayınlanmıştır.

Halen Anadolu Böbrek Vakfı başkanlığını yürütmekte olup, Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği yönetim kurulu üyeliği de yapmış olup şuan da aynı derneğin denetim Kurulu üyesidir. 1999 yılında National Kidney Foundation’a, 2002 yılında da IFKF (Uluslar Arası Böbrek Vakıfları Federasyonu’na) üye olmuştur.

Son olarak da “Türkiye’de Hemodiyaliz ve Kalite” konusunda Ankara’da bilimsel toplantı yapmış olup kitabını çıkartmıştır ve ayrıca İstanbul’da “Türkiye’de Kronik Böbrek Yetmezliği ve Beslenme” konulu sempozyum yapılmış olup kitap olarak da hazırlanmaktadır.

Fotoğraf Sanat Kurumu Üyesi, “Gümüşhaneliler ve Gümüşhaneyi Sevenler Hizmet Vakfının” kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olup aynı vakfın Ankara Şube başkanı gibi sosyal kurumlarda da çalışmalarını sürdürmektedir.

Prof. Dr. Ayla SAN, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı’nda çalışmaktadır.

 

 

PROF. DR. AYLA SAN’IN FOTOĞRAF  İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

Fotoğrafa ilgisi öğrencilerinin görgü bilgisini artırmak  için ders ile ilgili  dia gösterimlerini  doğa diyaları ile renklendirmesiyle başladı (1985).1990 yılından beri başkanı bulunduğu vakfın takvimlerini kendi fotoğraflarından oluşturması fotoğrafa olan ilgisini artırdı.

Erzurum da bulunduğu yıllar içindede mansiyon,özel ödül  ve sergilemeleri olan SAN  karma sergilere  de katılmıştır. İlk kişisel sergisini 1996′ da  “Fotoğraflarla Veda” ismi ile Erzurum da açmış ve veda etmiştir.Fotoğraf Sanat Kurumunda 1999 Yılında  81. Dönem Fotoğraf Temel Eğitim Seminerlerine katılmış olup, Fotoğraf Sanat Kurumunun üyesidir. 2001-2002 dönemi yönetim kurulu üyeliği de yapmıştır. Ankara ‘da  da  almış olduğu başarı ödülleri ve  sergilemeleri vardır Fotoğraf Sanat Kurumu Okuma Günleri  2000- 2001 dönemi  yıl sonu   değerlendirmesinde renkli dalda birinci saydam dalında ikinci olmuştur.

FSK  2001- 2002 yılı okuma günleri değerlendirmesinde yine  renkli dalda 1., saydamda 2. olmuştur. 2003- 2004 döneminde ise aktif çalışmalarına devam etmiş olup slayt gösterimleri ve Fotoğraf Sanat Kurumu 3. Ankara Fotoğraf Günleri’nde karma sergilerde fotoğrafları sergilenmiştir. 2004- 2005 yılı çalışma döneminde ise Bursa’da “Buram Buram Gümüşhane” fotoğraf sergisi açmıştır. Aynı sergi Ankara Fotoğraf Sanat Kurumu’nda da sergilenmiştir. Gümüşhane’de de bu sergi festivalde sergilenmiştir. Ayrıca “Dadaşlar Diyarı” adlı slayt gösterimi ESAV vakfının dergisinin tanıtm gecesinde sunulmuştur. Yapmış olduğu tüm kongrelerde kendisi yöreye ve günün anlamına uygun fotoğraf gösterimi yapmıştır.

İki senedir Fotoğraf Sanat Kurumu’nun içinde Trienberg Supercircuit (www.supercircuit.at) yarışmalarında geçen yıl Austrian Supercircuit 2004’te FSK grubu olarak (Slayt ve Baskı dalında) kendisinin de katıldığı yarışmada altın madalya almışlardır. 2005 yılındaki kendisinin de katıldığı yarışmada ise FSK grubu olarak dünyadaki en iyi on kulüp arasına girmişlerdir.

Vakfın onuncu yıl kutlamaları nedeni ile “Anadolum” adlı sergiyi Fotoğraf Sanat Kurumu ile işbirliği içinde gerçekleştirmiştir.

2006 Vakıf Medeniyet Yılı, 8-14 Mayıs 2006 Vakıf Haftası çerçevesinde 8 Mayıs2006’da düzenlenen “Anadolu Böbrek Vakfı Günü”nde “Türk Dili’ne Saygıya Çağrı” adlı fotoğrafları kendine ait olan bir  sergisi düzenlemiştir.

Vakfı adına yapmış olduğu bilimsel kongre ve toplantılarda kendi fotoğraflarından sunmuş olduğu slayt gösterimleri şunlardır:

 • Kahramanlıktan Sanata (2. Beslenme Kongresi) CD.
 • Bolu’nun Güzellikleri (2. Kalite Toplantısı) CD.
 • Konya (Yoğun Bakım ve Nefroloji Sempozyumu) CD.
 • 2000-2003’e kadar IFKF (Uluslar arası Böbrek Vakıfları Federasyonu) Toplantı  CD’si.
 • 2004 IFKF (Uluslar arası Böbrek Vakıfları Federasyonu) Avustralya-Adelaide Toplantı CD’si.
 • ESAV Vakfı’nın Dergisinin tanıtım gecesinde Dadaşlar Diyarı Erzurum Slayt Gösterimi.
 • 2005 IFKF (Uluslar arası Böbrek Vakıfları Federasyonu) Dublin- İrlanda Toplantı CD’si
 • 2006 IFKF (Uluslar arası Böbrek Vakıfları Federasyonu) Sicilya-İtalya Toplantı CD’si
 • 2006 Meksika CD gösterimi
 • Erzurum’da Tutku Dolu 23 Yıl CD gösterimi (2007)
 • Ankara- Rio Hattı 2008
 • 2 Ekim 2012 günü Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği’nde “Karadeniz” konulu slayt sunumu düzenlenmiştir. Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği tarafından 30 Haziran – 8 Temmuz 2012 tarihleri arasında Doğu Karadeniz’e düzenlenen gezide çekilen fotoğraflardan oluşan slayt sunumunda aralarında Prof. Dr. Ayla San’ın da olduğu çeşitli fotoğraf sanatçılarının fotoğrafları yer almıştır.

Şimdiye kadar kendi fotoğraflarından açmış olduğu sergiler:

 • Fotoğraflarla Veda (1995 –Erzurum)
 • Buram Buram Gümüşhane (Sergilendiği yerler: Bursa, Gümüşhane, Ankara)
 • Anadolum (Fotoğraf Sanat Kurumu işbirliği ile) Yapım- Tasarım, Basım Ayla SAN ve Anadolu Böbrek Vakfı’na ait.
 • Türk Dili’ne Saygıya Çağrı Fotoğraf Sergisi (2006 Ankara)
 • “Kadınlarımız” konulu fotoğraf sergisi (2007 Ankara)
 • 8 Mart 2008 Biz Kadınlar Sergisi
 • 13 Mart 2008, “Çanakkale Savaşında Sağlık Ordusu” Fotoğraf Sergisi, Ufuk Üniversitesi
 • 13 Mart 2008, “Zirvelerdeki Tanık Dağlara Tırmanış” Fotoğraf Gösterimi, Ufuk Üniversitesi
 • 6 Mart 2009, “Kadın Gözüyle Özgürlük” karma sergisi, FSK üyesi kadın fotoğrafçılar tarafından düzenlenmiştir. Ayla SAN üç fotoğrafla sergiye katılmıştır.
 • 12 Mart 2009,  Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde FSK işbirliği ile “Sağlık Kaynağı Yaylalarımız Slayt Gösterimi”, Ufuk Üniversitesi, Ankara.
 • 12 Mart 2009, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde “Ordu-Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi Fotoğraf Sergisi” Fotoğraf Sanat Kurumu İşbirliği İle, Ufuk Üniversitesi, Ankara
 • 12 Mart 2009, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde “Ordu-Yeşilce ve Topçam Yaylaları Turizm Merkezi Fotoğraf Sergisi” Fotoğraf Sanat Kurumu İşbirliği İle, Ufuk Üniversitesi, Ankara
 • 11 Mart 2010, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde “Kentleşen Doğa ve Niyagara” Saydam Gösterimi, Ufuk Üniversitesi, Ankara
 • 11 Mart 2010, Dünya Böbrek Günü nedeni ile hazırlanan sosyal aktiviteler çerçevesinde FSK işbirliği ile “1. Türkiye Yaban Hayatı Fotoğraf Yarışması Sergisi 2009 Fotoğrafları” (Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Fotoğraf Sanatı Kurumu İşbirliği ile), Ufuk Üniversitesi, Ankara.
 • 4 Kasım 2011 Cuma günü, FSK’da  Ayla SAN tarafından hazırlanmış olan “Vancouver” adlı fotoğraf Saat 19:00’da Fotoğraf Sanatı Kurumu’nda düzenlenmiştir.
 • 2012 yılında Dünya Böbrek Günü’nün bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile aynı tarihe gelmesi münasebetiyle “Kadınlarımız” konulu sergi Fotoğraf Sanatı Kurumu işbirliği ile düzenlenmiştir.
 • 16 Aralık 2012 günü Fotoğraf Sanatı Kurumu’nun 18. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergiye Prof. Dr. Ayla San da iki fotoğraf ile katılmıştır.
 • 14 Mart 2013, “Tarihsel Süreç İçinde Hastanelerimiz” konulu sergi (Prof. Dr. Adnan Ataç’ın katkılarıyla) ve fotoğraf gösterisi, 8. Dünya Böbrek Günü sosyal etkinliklerimiz çerçevesinde Ufuk Üniversitesi’nde düzenlenmiştir.
 • 2014’te Dünya Böbrek Günü vakfımızca 14 Mart Tıp Bayramı ile aynı tarihte düzenlenmiş, Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği Doğa Atölyesi’nin Fotoğraf Sergisi sunulmuştur. Ayrıca bilimsel programımızın açılışında FSK ve AFSAD Onur Üyesi, Doğa Duayeni Sayın Tansu GÜRPINAR tarafından “Göllerimiz” konulu bir saydam gösterimi yapılmıştır

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz